Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với Hội nông dân xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề – Hội Nông dân xã Đa tốn ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác

Ngày 04/04/2024, tại UNBND xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Trung tâm Thực Nghiệm và Đào tạo nghề – Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Hội Nông dân xã Đa Tốn đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Gia Lâm, Phòng Kinh tế, Phòng Tuyên giáo của huyện Gia Lâm và Đảng ủy xã Đa Tốn. Mục tiêu của biên bản thỏa thuận đã nêu rõ: Sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn lực của 2 đơn vị vào phát triển kinh tế – xã hội nông dân của xã và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Trung tâm Thực nghiệm và ĐTN. Khuyến khích và tạo điều kiện triển khai ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản hàng hóa của xã trên thị trường.

Một số hình ảnh hoạt động của Hội nghị

Chúc mừng Hội nghị thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất kinh doanh quả bưởi trên địa bàn xã Đa Tốn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *