*/Tên trung tâm
– Tên bằng tiếng Việt:   TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

– Tên bằng tiếng Anh:    CENTER FOR EXPERIMENT AND VOCATIONAL TRAINING (EVT)

– Tên viết tắt:   TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM (Trại) 

*/ Các tên trước đây:

– Trại Thực tập Thí nghiệm

– Nông trường Thí nghiệm

– Trại Thí nghiệm Thực tập

– Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao CNSX NN

– Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề

*/ Cơ quan chủ quản:

Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.