Thông tin KHCN: Đề tài Áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO để sản xuất cây sắn dây làm dược liệu tăng giá trị hiệu quả kinh tế tại tỉnh Hải Dương.

Sáng nay, ngày 15 tháng 3 năm 2019, tại huyện Kinh Môn Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề cùng bà con nông dân trồng sắn dây thu hoạch sắn dây áp dụng Quy trình kỹ thuật mới, thuộc đề tài KHCN Áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO để sản xuất cây sắn dây làm dược liệu tăng giá trị hiệu quả kinh tế tại tỉnh Hải Dương.

Thành phần tham gia cùng bà con nông dân thu hoạch sắn dây có:

  • Đại diện Sở KHCN tỉnh Hải Dương
  • Phòng kinh tế huyện Kinh Môn
  • Trung tâm thông tin tuyên truyền của tỉnh
  • Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã và đông đảo bà con nông dân thực hiện đề tài áp dụng TBKT mới trồng sắn sây theo tiêu chuyển GACP-WHO.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *