Sản xuất sắn dây theo tiêu chuẩn GACP-WHO làm dược liệu

 SẢN XUẤT SẮN DÂY THEO TIÊU CHUẨN GACP-WHO LÀM DƯỢC LIỆU

 

Ngày 4/4/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương, Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 của đề tài: Áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO để sản xuất cây sắn dây làm dược liệu tăng giá trị hiệu quả kinh tế tại tỉnh Hải Dương” do TS. Nguyễn Mai Thơm là chủ nhiệm đề tài, thời gian thực hiện 2 năm (2018-2019).

Kết quả năm 2018:

– Khảo sát và lựa chọn được 4 địa điểm để thực hiện mô hình năm 2019 bao gồm: huyện Thanh Hà: xã Thanh Hồng và Thanh Lang, huyện Kinh Môn: xã Thượng Quận và An Phú.

– Tiến hành 2 thí nghiệm nghiên cứu và hoàn thiện quy trình trồng sắn dây theo tiêu chuẩn GACP-WHO phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương. Thí nghiệm được thực hiện tại thôn Quế Lĩnh, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

+ Thí nghiệm phân bón: cho thấy công thức thí nghiệm CT4 (100 kg phân chuồng và 1 kg trichodema/hốc) là phù hợp tiêu chuẩn và cho kết quả khả quan nhất.

+ Về thí nghiệm các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại bằng phương pháp sinh học, các công thức thí nghiệm đều cho kết quả khả quan hơn so với công thức đối chứng (không phun). So với các loại thuốc hóa học các hộ dân đang dùng thì các công thức thí nghiệm vẫn có tỷ lệ bị hại cao hơn sau 7 ngày. Tuy nhiên, các số liệu sau 14 và 21 ngày lại cho thấy kết quả ngược lại, các công thức thí nghiệm sử dụng thuốc sinh học có tỷ lệ bị hại thấp hơn hẳn.

Kế thừa những nghiên cứu trước, kết hợp với kết quả thí nghiệm, Ban chủ nhiệm đề tài đã đưa ra được bản hướng dẫn kỹ thuật trồng sắn dây theo tiêu chuẩn GACP-WHO phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương.

– Bên cạnh đó, đề tài đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, các buổi hội thảo triển khai tại cơ sở để đưa bà con tiếp cận gần hơn với đề tài và trang bị kiến thức sản xuất sắn dây theo tiêu chuẩn GACP-WHO cho bà con một cách kịp thời nhất; đề tài đã tổ chức các buổi đánh giá tiến độ thực hiện đề tài, hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện đề tài trong năm 2018.

– Phối hợp với Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ – Tin học thuộc Sở Khoa học Công nghệ Hải Dương, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hải Dương thực hiện băng ghi hình và phóng sự về các hoạt động của đề tài làm tư liệu tuyên truyền.

Năm 2019, áp dụng quy trình đã nghiên cứu và hoàn thiện, đề tài sẽ thực hiện mô hình trồng sắn dây theo GACP-WHO với quy mô 10 ha tại 2 huyện Kinh Môn và Thanh Hà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx