Cây hoa cúc. Cung cấp giống và tư vấn kỹ thuật trồng, liên hệ ThS. Vũ Xuân Hải 0979 062 059

 1. Đặc điểm thực vật học
  • Thân: Hoa cúc thuộc loại thân thảo, đứng hoặc bò, thân cao 30 – 80cm
  • Rễ: Thuộc rễ chùm, ít ăn sâu, phát triển theo chiều ngay, bộ rễ phát triển mạnh có nhiều lông hút.
  • Lá: Xẻ thùy có răng cưa. Thường là lá đơn mọc so le nhau, ở mặt dưới lá có lớp lông bao phủ, mỗi nách lá có mầm nhánh.
  • Hoa : Hoa kép lớn hơn hoa đơn. Bông hoa thuộc tự đầu trang gồm nhiều hoa nhỏ không có cuống gắn chung trên một đế Bông hoa có nhiều lá bắc tổng bao dạng vảy hợp lại trên một cuống hoa, tràng hoa dính váo bầu như hình các ống, trên ống có phát sinh cánh hoa. Hoa có 4-5 nhụy, nhị đực dính với nhau xung quanh nhụy cái. Vòi nhụy hính chẻ đôi, khi phấn chín bao phấn mở nhưng nhụy còn non chưa có khả năng tiếp nhận hạt phấn nên hoa cúc tuy lương tính nhưng thường không tự thụ phấn được mà phải giao phấn( nếu muốn láy hạt phải thụ phấn nhân tạo)
  • Quả: Quả thuộc dạng quả bế khô chỉ chứa 1 hạt, hạt có phôi trắng và không có nội nhũ.
Danh mục: Từ khóa: