Cây gừng. Cung cấp giống và tư vấn kỹ thuật trồng, liên hệ TS. Nguyễn Mai Thơm 0356 263 263

  1. Nhóm tác giả: TS. Ninh Thị Phíp, TS. Nguyễn Mai Thơm
  2. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo Nghề
  3. Nguồn gốc xuất xứ: Từ đề tài Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng gừng dưới tán cây ăn quả tại Hải Dương.
  4. Phạm vi áp dụng: Quy trình có thể áp dụng tại Hải Dương hoặc các vùng có điều kiện canh tác và đặc điểm khí hậu tương tự.
  5. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân sản xuất gừng trồng trong bao dưới tán cây ăn quả
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx