Giống lúa TH3-7. Cung cấp giống và tư vấn kỹ thuật trồng, liên hệ ThS. Nguyễn Ngọc Dũng 0984 338 045

Giống lúa TH3-7

Là giống lúa lai hai dòng (tổ hợp lai: T1S-96BB/R7) do PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm và các cộng tác viên Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội lai tạo và chọn lọc. Thời gian sinh trưởng vụ Xuân là 130-135 ngày và vụ Mùa là 120-130 ngày. Giống TH3-7 đang được mở rộng diện tích gieo cây trên 11 tỉnh thành của Việt Nam như: Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định với diện tích trên 500 ha/năm và cho năng suất từ 6,5-9,5 tấn/ha, bông lúa to dài, hạt to dài xếp sít, khối lượng 1.000 hạt 26-27 gam.