Cây lạc L14. Cung cấp giống và tư vấn kỹ thuật trồng, liên hệ ThS. Nguyễn Ngọc Dũng 0984 338 045

                                      

Giống lạc L14

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm đậu đỗ (Viện KHKT Nông nghiệp Việt Nam) chọn lọc từ tập đoàn nhập nội năm 1996 và được công nhận giống quốc gia năm 2002.

Giống lạc L14 thuộc dạng thực vật Spanish, thân đứng, phân cành gọn, lá màu xanh đậm, sinh trưởng khỏe, ra hoa kết quả tập trung, kháng bệnh lá (đốm nâu, đốm đen, gỉ sắt) khá. Khối lượng 100 quả: 150-160g, tỷ lệ nhân: 72-74%. Thời gian sinh trưởng:120-130 ngày (vụ xuân); 90-110 ngày (vụ thu-đông). Năng suất đạt từ 45-55 tạ/ha. Khả năng thích ứng rộng.

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.