Cây Khoai tây Sinora. Cung cấp giống và tư vấn kỹ thuật trồng, liên hệ ThS. Nguyễn Ngọc Dũng 0984 338 045

Giống Khoai tây Sinora

Giống khoai tây Sinora được chọn lọc từ tập đoàn khoai tây Hà Lan nhập nội, giống được công nhận cho sản xuất thử theo Quyết định số 293/QĐ-TT-CLT ngày 26/11/2008.

TGST: 85 – 90 ngày.

Năng suất: 25 – 30 tấn/ha.

Khả năng chống chịu bệnh: Chống chịu khá với bệnh mốc sương, virus và héo xanh.

Thời vụ trồng: Vụ đông từ 15/10 – 25/11, vụ xuân từ 1/12 – 30/12.

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.