Cây Khoai tây Marabel. Cung cấp giống và tư vấn kỹ thuật trồng, liên hệ ThS. Nguyễn Ngọc Dũng 0984 338 045

cc

Giống khoai tây Marabel là giống nhập nội từ Đức.

TGST: 85 – 90 ngày.

Năng suất: 22 – 26 tấn/ha.

Khả năng chống chịu bệnh: Chống chịu bệnh mốc sương ở mức trung bình và bệnh virus Y ở mức tương đối khá.

Thời vụ trồng: Vụ đông từ 15/10 – 25/11, vụ xuân từ 1/12 – 30/12