Cây Khoai môn Hầu Bắc. Cung cấp giống và tư vấn kỹ thuật trồng, liên hệ ThS. Nguyễn Ngọc Dũng 0984 338 045

Giống Khoai môn Hầu Bắc

Nguồn gốc: Giống được trồng nhiều ở Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Trị.

Đặc điểm hình thái: Thân mọc đứng, khỏe, cây cao trung bình (0,8-1m). Dọc màu xanh đậm.

Đặc điểm củ:  Củ cái hình trứng nhỏ, nhiều củ con, hình trứng. Số củ con/khóm 8-10 củ. Ruột củ màu trắng, luộc ăn bở, thơm, ngon.

Đặc điểm nông học: Thời gian sinh trưởng 6-8 tháng. Năng suất cao khoảng 20 tấn/ha.