Cây rau dớn. Cung cấp giống và tư vấn kỹ thuật trồng, liên hệ TS. Nguyễn Mai Thơm 0356 263 263

Giống là loại vật tư kỹ thuật đặc biệt, là tư liệu sản xuất quan trọng trong việc trồng rau dớn. Rau dớn được nhân giống chủ yếu qua tách chồi cây mẹ sẵn có trong tự nhiên. Cây giống phải được tách chồi từ cây mẹ có tính đồng đều và được giâm ủ trong vườn ươm đảm bảo có rễ khỏe có từ 2-3 lá mới.

Rau dớn là loại cây lâu năm có thể thu nhiều năm, nhưng mỗi lứa rau cách nhau 25-35 ngày do vậy nếu chăm sóc tốt thì rau dớn cho khối lượng sản phẩm khá lớn. Do vậy, để tạo ra một sản lượng lớn cây trồng đã lấy đi từ đất một lượng dinh dưỡng tương ứng.

 

 

 

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.