Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Trưởng Bộ KHCN và các đại biểu đến thăm vườn Cây đầu dòng của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam. Hướng dẫn viên-TS. Nguyễn Mai Thơm giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.